Châu Mỹ more

Naci Holiday

Hỗ trợ trực tuyến

Tour khách đoàn

Du lịch Mỹ - Bờ Tây 0 Star

Du lịch Mỹ - Bờ Tây

Lịch trình: 9 ngày/ 8 đêm
Mã: NCO-USW

LOS ANGELES – DISNEYLAND – LAS VEGAS
WEST GRAND CANYON – UNIVERSAL STUDIO

Biểu Giá

VNĐ 61.480.000

Book now

Du lịch Mỹ - Bờ Tây + San Francisco 0 Star

Du lịch Mỹ - Bờ Tây + San Francisco

Lịch trình: 9 ngày/ 8 đêm
Mã: NCO - USW SFO

SAN FRANCISCO – LOS ANGELES – HOOVER DAM – LAS VEGAS – UNIVERSAL STUDIO

Du lịch Mỹ - Bờ Đông 0 Star

Du lịch Mỹ - Bờ Đông

Lịch trình: 8 ngày/ 7 đêm
Mã: NCO-USE

NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C - NIAGARA FALLS - BOSTON

Biểu Giá

VNĐ 67.628.000

Book now

Du lịch Mỹ - Chương trình đặc biệt - Hoa Kỳ liên tuyến Đông Tây 0 Star

Du lịch Mỹ - Chương trình đặc biệt - Hoa Kỳ liên tuyến Đông Tây

Lịch trình: 12 ngày - 11 đêm
Mã: NGUS.12D

NEW YORK – WASHINGTON D.C - LOS ANGELES - LAS VEGAS - GRAND CANYON – HOLLYWOOD – UNIVERSAL STUDIO

Biểu Giá

VNĐ 77.337.600

Book now

Đại lý

Đăng ký  |   Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: